2018. október 4. – „A nekifeszült mentő-akarat" | Kuncz Aladár-emlékkonferencia

A tanácskozás a Kuncz életében is oly fontossá lett 1918-as év centenáriumi utalásán túl az Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a kolozsvári Kriterion kiadó által megjelentetett könyvsorozathoz (Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái – sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv) kapcsolódik, melynek immáron négy hézagpótló kötete jelent meg. Az életműkiadás feltáró, kutató munkáinak eredményei révén máris szembe kell néznünk a korábbi recepció meg­le­he­tősen elnagyolt Kuncz-képével – az eddig kiadott kötetek mindegyike tartalmazott eddig nem ismert információkat, forrásokat, sőt eddig ismeretlen szépirodalmi szövegeket, értekező műveket is feltárt. A konferencia elsődleges célja tehát, hogy ennek a tudományos diskurzusnak adjon nyilvá­no­sabb, szélesebb teret. A konferencia előadá­sa­inak szerkesztett anyagát az OSZK és az MMA kiadói együttműködésben jelenteti meg 2019 tavaszán.
 
A konferencia helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1016, Szent György tér, Budavári Palota F. épület – Díszterem.
Időpontja: 2018. október 4., csütörtök.
A konferencia részletes programját lásd itt!
 
A konferenciára a belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak!
// ]]>