Bakó Zsuzsanna

Munkácsy Mihály „misztikus realizmusa"

Március 28-án a Makovecz Szalonban Olasz Ferencnek a Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról szóló filmjének bemutató vetítésére került sor, utána pedig Bakó Zsuzsanna, a Nemzeti Galéria Festészeti Osztályának vezetője beszélt a híres trilógiáról. A trilógia a következő festményekből áll: Krisztus Pilátus előtt (1881), Ecce Homo (1896), Golgota (1884). A festmények születésüket tekintve nem időrendben követik egymást, hiszen az utolsóként megfestett Ecce Homo a második a szenvedéstörténet rendjében, és csak utána következik a Golgota.
28. marts 2018

Minden kert az Éden mása

Török Péter címzetes egyetemi docensnek a korszerű kertépítészet titkairól szóló vetített képes beszámolóját szemlélhették végig mindazok, akik részt vettek a 2013. február 20-i, Kecske utcai előadáson. A háznagy ezúttal Kő Pál volt.

20. februar 2013

A rovásírás és a művészetek

A rovásírás újjászületéséhez vezető hosszú és rögös útról tartott előadást Mandics György írástörténész a Kecske utcai szokásos előadássorozat keretében 2013. február 13-án. Az est során 70. születésnapja alkalmából köszöntötték Benkő Imre fotóművészt.

13. februar 2013

Akik nem ismerik a reménytelenséget – Fejezetek a 20. századi Lengyelország történelméből

A mögöttünk hagyott 20. század lengyel történelmének egy tragikus szeletéről, a katyńi vérengzésről tartott előadást a 2013. február 6-án a Kecske utcában Kovács István történész-régész. Az est során a háznagyi teendőket Orosz István látta el, és köszöntötték a 70 éves Haris Lászlót.

6. februar 2013

Újra Sír az út előttem

Második alkalommal is „sírt az út" a Kecske utcában, mert a szokásos szerda esti előadássorozat keretében Sára Sándor bukovinai székelyek kálváriáját bemutató filmeposzának következő részét nézhették meg az érdeklődők. A háznagyi teendőket ezúttal maga a mester, Sára Sándor látta el.

30. januar 2013

Az ócsai bérlakásprogramról a Kecske utcában

A hitelválságba került alsó-középosztálybéli családok számára épülnek az ócsai szociális bérlakásprogram keretében létesítendő hajlékok – ismertette a Kecske utcai vitafórum legutóbbi előadásán Horváth Zoltán, Ócsa város főépítésze. Az építkezést bemutató, diaképekkel bőven illusztrált előadáson a háznagy Turi Attila Ybl-díjas építész volt.

23. januar 2013
Første Last